hắn đạp vào mặt tất cả chúng ta

Hoàng Hưng
3:49 AM ngày 20/7/2011 giờ Hà Nội

Hắn đạp vào mặt anh, người thanh niên yêu nước

khi anh nằm bất lực

như tứ mã phanh thây.

Hắn đạp vào mặt anh

anh đã hô to: Chặn tay bành trướng..

Không được xâm lăng vùng biển thiêng này!

Hắn là ai

mà căm thù anh tỏ lòng yêu Tố quốc?

Hắn vì ai

mà ra tay tàn bạo với dân lành?

Hắn tuân lệnh ai

mà mất hết tính người?

Hắn từ đâu ra

mà quên hết tình đồng bào máu mủ?

Tàn ác hơn phát súng bắn vào đầu

anh du kích giữa Sài Gòn bị trói

Thú vật hơn bàn tay bịt miệng

người tù lương tâm đứng trước phiên tòa

Cú đạp thẳng chân mặt người yêu nước

sẽ đi vào lịch sử dân ta.

Hắn đã đạp vào những lời lẽ tô son

“Từ nhân dân, vì nhân dân…” lẻo mép

Hắn đã đạp vào mặt luật pháp ViệtNam

Hắn đã đạp vào mặt Nhà nước ViệtNam

trước con mắt mở to toàn thế giới

Hắn đạp vào mặt tất cả chúng ta

vì chúng ta không biết khoanh tay

đứng nhìn CÁI ÁC

 


Hoàng Hưng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s