anh chấn canada

anh Chấn là kỹ sư tốt nghiệp ở Bách Khoa Québec Canada, về Việt Nam 1974. Làm Giám Đốc nhà máy đường QN, một thời là nhà máy to nhất Đông Nam Á của ngành mía đừng. Tiếc thay, ngày 1975 miền Nam sụp đổ, anh cũng rơi theo..{&& tâm sự to be included next}

Nhờ có vợ là cô giáo dạy tiếng Anh, có tiếng ở Trường TQT, anh cũng đỡ lao đao.. rồi anh vào Sài gòn…đi dạy dỗ làm nghể kỹ thuật lạnh.. mãi đến năm 1986 thì vô Phòng Thiết kế CK-2 tháng Chín, làm phó phòng trông coi một lũ kỹ sư, trong đó có mình, một thằng chân ướt chấn ráo…

Phòng đông anh em, trường phòng có anh Ân (Võ Hoàng ..)

Advertisements