tư bản đỏ.

Trong quá khứ có vẻ như gai cấp đã sản sinh ra đảng để cướp lấy chính quyền. Ngày nay, đảng đang tạo sinh ra giai cấp mới, một giai cấp không hề được Mác tiên đoán: tư bản đỏ.

Tư bản đỏ là giai cấp thiểu số, đi ra từ nhân dân, sống bằng thuế của dân, núp trong dân, và bòn rút của nhân dân.

Giai cấp mới không run sợ. Họ không có gì để mất trừ lòng tin của nhân dân.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s