bài thuốc dân gian cho căn bệnh trầm kha

 

Trước kia đã như vậy, hiện nay đang như vậy, và sau này cũng sẽ vẫn như vậy.
TBT Nguyễn Phú Trọng, Nghi quyết 4 của TW, 27 /02/2012

TBT chỉ ra 3 nhiệm vụ cấp bách nhất nhằm đẩy lùi 3 hội chứng: (1) tham nhũng, suy thoái đạo đức (2) yếu kém  trình độ năng lực quản lý (3) trách nhiệm không xác định, nhất là cấp ủy. Bài thuốc của TBT gồm có các món sau đầy:

  • Làm theo tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Phê bình và tự phê bình
  • Thực hiện chỉ đạo về những điều đảng viên không được làm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s