Chuyện ghẻ xóm trên.

Huyện Lãng Tiên có một xóm TiêngTiếng làng trên, độ ba mươi khẩu, nhưng quá nửa có bệnh. Chân ai cũng bị đúng 3 cái ghẻ, vừa bẩn vừa nhức nhối. Hôi lại hay lây. Xóm có cái gò cao. Lạ rằng ai ở trên cao thì ghẻ càng to. Nói cho chính thì cũng có người sạch trên chõm đó.

Tính hình ghẻ lở nhiều quá, bây giờ trong xóm có ông lang Lú, vửa là già làng, tóc đã bạc trắng, ghẻ ít hơn người khác. Cụ cho cả xóm bài thuốc gồm 3 pháp bắt cả xóm phải làm mạnh: một là “Xoa giúp nhau và tự xoa”,hai là  “Học theo thói ở sạch của người xưa”, và ba là “Nhắc nhau những điều người  trong xóm không được làm”.

Thế là xóm quây nhau lại, người ta xoa vòng chung quanh mụt ghẻ của mình, và mân mê ghẻ của kẻ ngồi gần. Ai cũng thấy đở đở, nhưng cái ghẻ vẫn không hết. Xong rồi người ta thảo luận cách ở sạch của người xưa, cách gìn giữ vệ sinh, mong những ai bị ghẻ sẽ bớt ghẻ đi. Rồi sau cùng là những điều người trong xóm, có ghẻ cũng như không, cấm không được làm, những chuyện như ăn ở thiếu trong sạch, bàn bạc bêu riếu chuyện ghẻ của người khác, v.v..

Pháp thứ nhất, dù được nhắc nhở nhiều, mấy anh có ghẻ xoa mình nhè nhẹ mà xoa bạn cũng phơn phớt, mong nó cũng xoa mình phơn phớt thôi. Những anh không có ghẻ thì không chịu giúp ai, có đứa còn chực hòng làm ghẻ toác rách đau thêm. Còn bảo phải ngâm nước muối hay cả chặt chân đi. Ghẻ cứ đào mương luồn sâu quyết không chịu lành.
Bây giờ còn pháp thứ hai học cách ở sạch của người xưa là dễ tiếp thu nhất. Cái này không trở ngại, vì có học nhiều hay chẳng học gì không ai nói. Còn pháp thứ ba, nhắc lại những điều người  trong xóm không được làm. Những người bị ghẻ đã quen làm theo cách thường vừa tiện vừa lợi, nay thấy không thoải mái, nhưng cũng cố không để ai dòm ngó thêm nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s