đại biểu thích nói câu tây, lại sai

 

Ý kiến của ĐBQH Dương Trung Quốc tại Quốc hội chiều ngày 7/6/2012

 

 

 

 

 

Đại biểu Dương Trung Quốc trong mới đây phát biểu tại Quốc hội. Ông đặt ra câu hỏi sau đây:

“ … Vì sao trên lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực được coi là mục tiêu chiến lược và được Chính phủ đầu tư nhiều nhất, trong đó đặt vai trò là động lực hàng đầu cho các tập đoàn nhà nước lại là lĩnh vực kém thành công nhất.”

Đến đây ông chấm câu và tiếp tục bài nói. (*) Người nghe thấy lạ, câu rất tây, nhưng lạ rằng vị ngữ  [lại là lĩnh vực kém thành công nhất] không tìm đâu được một chủ ngữ. Nó không thể là [trên lĩnh vực], cũng không thể là [trong đó].. huhu..

Để thực hiện ý nguyện trước đây của chính ông, giúp nhân dân giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, có lẽ ông nên tự giúp mình chữa lại câu nói trên:

… Vì sao lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa, được coi là mục tiêu chiến lược và được Chính phủ đầu tư nhiều nhất, trong đó các tập đoàn nhà nước có vai trò động lực hàng đầu, lại là lĩnh vực kém thành công nhất.”

Người Pháp có câu “Tự giúp mình, rồi trời sẽ giúp ta”, ông ạ!

 

hmt.hien

 


* Trích đoạn đầy đủ hơn:

 

Kính thưa Quốc hội,

Một trong những chức năng quan trọng cũng là trách nhiệm nặng nề nhất của Chính phủ là điều hành đất nước ở tầm vĩ mô và mang nội hàm về không gian to lớn lẫn thời gian lâu dài. Ta có thể đặt ra những câu hỏi vì sao đất nước đã hòa bình gần 40 năm mà con đường huyết mạch số 1 hay hệ thống đường sắt vẫn gần như thời kỳ Tây cai trị. Vì sao trên lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực được coi là mục tiêu chiến lược và được Chính phủ đầu tư nhiều nhất, trong đó đặt vai trò là động lực hàng đầu cho các tập đoàn nhà nước lại là lĩnh vực kém thành công nhất. Để nhắc đến một thương hiệu hay một sản phẩm công nghiệp đáng để cho thế giới biết đến thì dường như chưa có còn nhắc đến con số như thất thoát ngân sách khổng lồ gắn với những đổ vỡ của một số tập đoàn như Vinashin, Vinaline thì có ai mà không xót ruột. (Đại biểu Dương Trung Quốc)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s