bạo tàn < > ngang tàn

posted by hoa.minhthien

image

Blogger Trịnh Hội trong bài Hai mươi năm nhìn lại (6/13/2012) có viết một đoạn:

Nhưng sự thật chưa hẳn là thế. Bất cứ lúc nào những con dân Việt cũng có thể vùng lên chống lại sự ngang tàn, ỷ thế. Hay cùng nhau ra tay cứu giúp những kẻ khốn cùng.

Có lẽ anh ở nước ngoài quá lâu. Nên phần nào lẫn lộn tiếng Việt. Từ vựng Việt chưa có chữ ngang tàn, mà chỉ có:

– bạo tàn: brutality, brutal regime
– ngang tàng: unbridled, untamed, wild

Đặng Quý

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s