đại sứ, lãnh sự, tham tán, tùy viên, persona non grata

 

1. đại sứ (ambassador): viên chức ngoại giao ở cấp bậc cao nhất; được chỉ định là đại diện của một quốc gia tại một quốc gia khác //a diplomat of the highest rank; accredited as representative from one country to another

2. lãnh sự (consul): viên chức ngoại giao được chính phủ một nước bổ nhiệm để phụ trách việc bảo vệ các lợi ích thương mại và giúp đỡ công dân nước mình ở quốc gia sở tại. //a diplomat appointed by a government to protect its commercial interests and help its citizens in a foreign country

3. tham tán (chargé d’affaires): người thay mặt đảm đương công việc tạm thời cho đại sứ (khi đại sứ bận việc hoặc được triệu hồi), cũng gọi là đại biện lâm thời | diplomate qui assure l’intérim d’une ambassade

4. tùy viên (attaché): chuyên viên phụ trách một lĩnh vực công tác trong phái bộ ngoại giao, ví dụ tùy viên văn hóa, tùy viên thương mại /a specialist assigned to the staff of a diplomatic mission

5. “nhân vật không được hoan nghênh” persona non grata: chỉ nhân vật không được (tiếp tục) chấp nhận tại quốc gia sở tại (do tranh chấp ngoại giao, phát hiện làm gián điệp hay có các hoạt động không phù hợp với quy chế của nước sở tại) | (Latin, plural: personae non gratae), literally meaning “an unwelcome person”, is a legal term used in diplomacy that indicates a proscription against a person entering the country. It is the most serious form of censure which one country can apply to foreign diplomats, who are otherwise protected by diplomatic immunity from arrest and other normal kinds of prosecution.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s