mạn đàm với ông cao xuân vỹ

Tổng thống Ngô Đình Diệm: CHẾT THÌ ĐÃ SAO ?

Minh Võ

Bài đọc suy gẫm: “Chết Thì Đã Sao?” câu nói khẳng khái của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trước khi bị hại. Blog 16 thân mời quý bạn đọc theo dõi cuộc mạn đàm với nhiều tiết lộ quan trọng (nhất là về vụ Tánh Linh) của tác giả Minh Võ với cụ Cao Xuân Vỹ, người phụ tá thân cận của ông Ngô Đình Nhu, bào đệ và cũng là cố vấn chính trị của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Hình ảnh chỉ có tính cách minh họa.

Như đã hứa cách đây hai tháng (1), ông Cao Xuân Vỹ, sau ba lần vào cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, đã vui lòng dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn để cống hiến bạn đọc một số hồi ức và kỷ niệm của ông trong thời gian đi theo Việt Minh kháng chiến rồi về hợp tác với chính phũ Ngô Đình Diệm với tư cách là người phụ tá thân cận của ông Ngô Đình Nhu, bào đệ và là cố vấn chính trị của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Ông Cao Xuân Vỹ.

1. Minh Võ (MV): Thưa ông, nghe nói ông cùng quê Nghệ An với ông Hồ Chí Minh?
Cao Xuân Vỹ (CXV): Phải. Tôi người làng Thịnh Mỹ, phủ Diễn Châu ở về phía biển, còn ông Hồ ở xã Kim Liên huyện Nam Đàn về phía núi.

2. MV: Ông có thể cho biết gia đình ông có liên hệ gì với gia đình ông Hồ không?
CXV: Tôi được biết ông cố tôi là cụ Cao Xuân Dục, thượng thư bộ học thuộc triều đình Huế có giúp đỡ thân phụ ông Hồ là Nguyễn Sinh Sắc về tài chính và khuyến khích, giúp đỡ ông ấy nhiều trong việc học hành để có thể đi thi và đậu phó bảng. Một phần vì ông Nguyễn Sinh Sắc là bạn học với ông nội tôi là Cao Xuân Tiếu. Đây là hình căn nhà ông nội tôi cho ông cử Sắc.

Hình: Căn nhà gạch Phó bảng Cao Xuân Tiếu mua của ông Quan Khố Vàng về hưu để cho gia đình bạn, Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Nguồn: Ảnh tư liệu gia đình CXV

 

3. MV: Có tài liệu của phía cộng sản, như của Sơn Tùng và Nguyễn Đắc Xuân nói, khi thấy ông Nguyễn Sinh Sắc thi hỏng khoa Ất Mùi, (năm 1895), ông Cao Xuân Dục đã giúp cho ông Nguyễn Sinh Sắc được vào Huế, để có phương tiện và đủ sách vở hầu tiếp tục việc học và có thể thành đạt. Điều này có đúng không?
CXV: Đúng. Ông cố tôi còn can thiệp để cho ông Nguyễn Sinh Sắc, dù không phải là con quan cũng được vào học ở Quốc Tử Giám. Đến khoa thi năm Tân Sửu (1901) chánh chủ khảo Cao Xuân Dục thấy khóa sinh Sắc không trúng tuyển đã cho lệnh xét lại bài thi của 4 thí sinh để rồi xin vua Thành Thái cho ông ta đậu Phó bảng. Khóa ấy có 9 Tiến sĩ, 13 Phó bảng. Ông Sắc đậu Phó bảng thứ 11.

4. MV: Hồi còn nhỏ ông có biết về hoạt động của cộng sản ở quê nhà và có chứng kiến các cuộc nổi dậy của cộng sản thường được gọi là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh không?
CXV: Có. Phong trào này mạnh nhất ở hai huyện Nam Đàn và Thanh Chương. Nhiều người bị chết oan. Cộng sản đã giết hai tri phủ. Vì thế phản ứng của chính quyền bảo hộ cũng rất quyết liệt. Pháp đem bom thả cũng giết nhiều người, trong số ấy có cả cộng sản lẫn thường dân. Cha tôi có kể lại rằng để đối phó với phong trào này, ông Nguyễn Hữu Bài, Thượng thư bộ Lại của Triều Đình Huế, tương đương với chức Thủ tướng thời nay, đã cho áp dụng một kế hoạch chiêu dụ cộng sản khá thành công. Lúc ấy ông cố tôi cùng ở trong nội các Nguyễn Hữu Bài.

5. MV: Khi Việt Minh cướp chính quyền ông ở đâu? và có ủng hộ họ không?
CXV: Lúc ấy tôi đang học ở Hà Nội. Tôi nhớ là mấy tháng trước khi Việt Minh cướp chính quyền, thanh niên sinh viên Hà Nội chúng tôi rất hăng hái ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, vì là chính phủ của Việt Nam Độc Lập đầu tiên, dù phải nhờ có người Nhật lật đổ người Pháp. Nhưng chúng tôi rất phấn khởi và đã ủng hộ hết mình. Tiếc rằng bỗng nhiên chính phủ này từ chức ngày 7 tháng 8 (1945). Thật khó hiểu. Tuy từ chức nhưng chính phủ Trần Trọng Kim vẫn xử lý theo lệnh nhà vua. Khi mà Việt Minh tới trám vào chỗ trống chính trị này thì chúng tôi đã đi theo Việt Minh. Chúng tôi không biết Việt Minh là cộng sản. Thực ra lúc ấy chả mấy người biết Việt Minh là cộng sản.

Nguyễn Sinh Sắc và bà Nguyễn Thị Thanh ( con gái cụ Sắc ). Nguồn: DCVOnline

6. MV: Ông có gặp ông Hồ bao giờ không?
CXV: Có. Hồi ấy tôi ở trong phong trào thanh niên sinh viên tranh đấu. Chúng tôi được hai ông Hoàng Minh Giám và Phan Mỹ giới thiệu để gặp ông Hồ ở Bắc Bộ Phủ. Lúc ấy ông ấy có cái vẻ bề ngòai rất ân cần và dễ mến. Về sau tôi mới hiểu tại sao ông ấy đã chiêu dụ được nhiều người đi theo ủng hộ Việt Minh. Cho đến giờ này tôi vẫn nghĩ ông ta thật là thông minh và xảo quyệt. Lại được tay Võ Nguyên Giáp cũng rất thông minh trợ tá đặc lực. Tôi học với Võ Nguyễn Giáp 4 năm, Tôi biết ông ta rất rõ. Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã tỏ ra sắc sảo và quả đóan… Rất “độc tài”. Nhưng dầu sao Võ Nguyên Giáp không thể sánh được với Ngô Đình Nhu. Còn Phạm Văn Đồng thì không đáng là học trò Ngô Đình Nhu.
7. MV: Rồi tại sao ông lại bỏ Việt Minh?
CXV: Vì chúng tôi kết án ông Hồ đã ký thỏa ước mồng 6 tháng 3, nhượng bộ Pháp quá nhiều. Hơn nữa họ đã hãm hại nhiều người yêu nước bất đồng chính kiến. Chúng tôi chạy sang phía Việt Cách của các ông Nguyễn Hải Thần và Nghiêm Kế Tổ…
8. MV: Khi nào thì các ông rời Hà Nội?
CXV: Liền khi cuộc chiến giữa Việt Minh và Pháp bùng nổ ngày 19/12/1946. Lúc ấy ông Hồ và đại bộ phận Việt Minh chạy lên Việt Bắc kháng chiến thì chúng tôi gồm 36 trí thức và thanh niên sinh viên tranh đấu chạy vào khu Tư, gồm Thanh Nghê Tĩnh, để cùng với một số Việt Minh ôn hòa lập một phòng tuyến mới phi cộng sản chống thực dân và giúp dân mở mang về kinh tế và văn hóa. Có thể nói Liên Khu Tư lúc ấy như là một khu tự trị.

9. MV: Ông có thể cho biết tên một số trong 36 trí thức mà ông bảo đã rời Hà Nội vào Liên Khu Tư sau kháng chiến bùng nổ không?
CXV: Tôi còn nhớ chẳng hạn có Luật Sư Trần Chánh Thành, các ông Trần Hữu Dương, Hồ Đắc Điềm, Phạm Thành Vinh, sau này trở thành rể của ông Hồ Đắc Điềm, ông Nguyễn Duy Quang, người của ông Bảo Đại, ông Phan Huy Xương, anh của bác sĩ Phan Huy Đán tức Phan Quang Đán, ông Tôn Thất Trạch v.v… Các ông này về sau đã hợp tác với thủ tướng Ngô Đình Diệm. Ông Trần Chánh Thành từng là bộ trưởng phủ thủ tướng, với ông Tôn Thất Trạch là đổng lý văn phòng. Ngoài ra, về phía thường dân tôi nhớ còn có bà Hòa Tường là một thương gia giầu có ở phố Hàng Đào cũng đi theo.
Tôi xin nói thêm ông biết điều này, là những vị này và tôi hồi đầu theo Việt Minh. Nhưng tất cả đều không phải cộng sản. Và ngay từ 1930 thì đã có hai phe cùng chống Pháp một bên là Đảng cộng sản, lúc ấy chưa có Việt Minh. Một bên là các nhân vật và tổ chức quốc gia phi cộng sản trong đó ngòai những người như ông Ngô Đình Diệm đã bắt đầu hoạt động từ đó, còn có các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng, mà đảng trưởng là Nguyễn Thái Học và 13 đồng chí đã bị Pháp xử bắn.

10. MV: Khi nào ông rời Liên Khu Tư vào Sài Gòn và gặp ông Ngô Đình Nhu?
CXV: Chúng tôi rời Liên Khu Tư ra Hà Nội. Chứ chưa vào Sài Gòn. Lúc ấy là vào khỏang đầu năm 1953. Ông Hồ Chí Minh theo lệnh Stalin và Mao Trạch Đông khỉ sự chuẩn bị mở chiến dịch Giảm Tô và cải cách ruộng đất. Có người thân trong Việt Minh cho chúng tôi biết. Nên tìm đường chạy trước. Về sau trong họ tôi có nhiều người có chút tư điền bị đem ra đấu tố. Chị ruột tôi cũng bị giết. Tôi “dinh Tề” qua ngả Phúc Nhạc, Phát Diệm là khu an tòan tự trị dưới quyền trông coi của giám mục Lê Hữu Từ. Khó khăn lắm mới tới được Hà Nội. Hà Nội lúc ấy đang sống an bình dưới chính quyền Bảo Đại. Tôi đi thóat được là nhờ có người chú họ ở trong tổ chức Việt Minh cấp cho một giấy thông hành. Ở Hà Nội tôi gặp lại các ông Đặng Văn Sung, Phan Huy Quát từng hoạt động chung với chúng tôi thời 1945.
Trong thời gian còn ở Liên Khu Tư chúng tôi nghe biết cán bộ cộng sản trong tổ chức Việt Minh chịu ảnh hưởng rất lớn bởi cán bộ Trung Công. Sau khi Mao Trạch Đông chiếm trọn lục địa vào cuối năm 1949, ông ta đã bắt Hồ Chí Minh gửi một số lớn cán bộ Việt Cộng sang Tầu để tẩy não, cải tạo tư tưởng, bắt học tập chủ nghĩa Mao-ít. Vì cái chủ nghĩa này mà các chiến dịch giảm tô và cải cách ruộng đất đã đẫm máu với những vụ con tố cha, vợ tố chồng và nông dân tàn sát lẫn nhau thật rùng rợn. Làng tôi có ông hàn Lương biết mình sắp bị đưa ra đấu tố đã nhảy xuống giếng tự tử, vậy mà đội cải cách đã lôi xác ông lên để đấu cái thây ma. Chúng đánh nát bấy cái thây ấy. Tôi mong có người thâu thập những tin tức khắp nước về cuộc Cải Cách Ruộng Đất thời gian đó để cho mọi người biết cộng sản dã man chừng nào.

11. MV: Khi nào thì ông gặp ông Ngô Đình Nhu?
CXV: Cuối năm 1953. Tôi vào Sài Gòn thì gặp lại ông Trần Chánh Thành. Ông Thành giới thiệu tôi với ông Nhu. Ông Thành vào Sài Gòn năm 1952 cùng một lượt với phần lớn trong số 36 trí thức đã vào Liên Khu Tư để kháng chiến chống Pháp nhưng bất hợp tác với Việt Minh. Lúc gặp lại tôi thì ông Thành đang làm cho tờ báo Xã Hội của ông Nhu, đồng thời tập sự luật sư với Luật Sư Trương Đình Du..

12. MV: Theo chỗ chúng tôi biết thì ông Ngô Đình Nhu từng có 5 nhiệm vụ quan trọng: một là dân biểu Quốc Hội, hai là Cố Vấn Chính Trị của Tổng Thống, ba là thủ lãnh Thanh Niên Cộng Hòa, bốn là Tổng Bí Thư đảng Cần Lao Nhân Vị, và sau hết vào năm cuối cùng ông còn là chủ tịch ủy ban liên bộ về Ấp Chiến Lược. Vậy ông ấy có một lực lượng nhân sự nào đáng kể để giúp thi hành chừng ấy nhiệm vụ không? Ví dụ ông ấy có mấy văn phòng? Có bao nhiêu nhân viên được ăn lương?
CXV: Ông ấy chỉ có một mình thiếu tá Phạm Thu Đường làm chánh văn phòng, thường được gọi là chánh văn phòng ông Cố Vấn. Và dưới quyền thiếu tá Đường chỉ có 5 nhân viên, hầu hết tự túc. Không có ngân khỏan nào dành cho ông Cố Vấn. Và phải nói thực khó hiểu là chính chức Cố Vấn này cũng chẳng được một văn kiện nào bổ nhiệm hay quy định nhiệm vụ. Thực tế ông Nhu chỉ giúp việc cho riêng ông Diệm với tư cách là phụ tá cho Tổng Thống. Người ta thấy việc ông làm thì gọi ông là Cố Vấn vậy thôi. Vì thế ông không có quyền hạn và nhiệm vụ gì chính thức.

Ông Cố vấn Ngô Đình Nhu.

Còn về thủ lãnh Thanh Niên Cộng Hòa, thì ông chỉ thị cho chúng tôi, phải tự túc. Mọi đòan viên đều tự nguyện và tự túc theo tinh thần cách mạng. Cho nên cũng chẳng có quyền lợi gì.Về văn phòng dân biểu, ông cũng không có. Thực ra ông ấy rất ít đi họp Quốc Hội. Chỉ khi nào có vấn đề chính sách quan trọng như Ấp Chiến Lược chẳng hạn, hay vấn đê “Giáo Dục nhân bản”, vấn đề “kinh tế tư hữu cơ bản” v.v… thì ông mới tới trình bày mà thôi. Cho nên mọi thứ một mình ông cáng đáng. Tôi thật phục sức làm việc của ông Nhu.
13. MV: Thế còn chức chủ tịch ủy ban liên bộ về Ấp Chiến Lược thì sao? Có văn thư nào quy định không?
CXV: Chức này thì có. Nhưng cũng chỉ là một thông tư của phủ Tổng Thống gửi đến các bộ, để việc ông chủ toạ các phiên họp Ủy Ban Liên Bộ được danh chính ngôn thuận. Ông Nhu quan niêm chương trình Ấp Chiến Lược là một cuộc cách mạng xã hội và chính trị, chứ không phải chỉ là một chiến lược để đối phó với sự xâm nhập và khủng bố của cộng sản mà thôi. Ông thúc đẩy các tỉnh trưởng khai hóa người dân quê theo tinh thần tam túc, nghĩa là tự túc về tư tưởng, tự túc về tổ chức và tự túc về kỹ thuật, để có thể làm chủ cuộc đời mình, làm chủ được xã hội, không bị lệ thuộc vào bên ngòai, vào ngoại bang. Ông để rất nhiều thì giờ đích thân soạn những bài thuyết trình có tính lý luận cao dành cho các cấp lãnh đạo chính phủ và cán bộ cao cấp, chỉ cho họ cách thức đưa những tư tưởng cao vào đầu óc thường dân qua những hình ảnh và ngôn ngữ bình dân dễ hiểu. Mục đích của ông là tiến dần tới một xã hội có tổ chức cao, có đầy đủ các phương tiện truyền thông, giao tế, kinh tế, văn hóa cao trong đó mỗi con người, “mỗi nhân vị”, đều được quan tâm đồng đều, chứ không biến con người thanh những “cái đinh, con ốc” trong một guồng máy xã hội theo kiểu cộng sản. Ông tin tưởng rằng phương pháp đó về lâu về dài sẽ làm cho CS phải đầu hàng. Chứ không phải chỉ dựa vào những hàng rào giây kẽm gai. Dĩ nhiên ban đầu thì việc rào ấp là cần thiết để giữ cho Ấp Chiến Lươc được an tòan trước sự phá hoại và tấn công của du kích CS. Quốc sách Ấp Chiến Lược mà thành công thì cộng sản sẽ thành cá bị tát ra khỏi ao, nằm trên đất.
14. MV: Về đảng Cần Lao Nhân Vị, nó thành hình ra sao, và ai là những đồng chí cốt cán nhất của ông Nhu?
CXV: Hai người cùng với ông Nhu sáng lập ra đảng Cần Lao Nhân Vị là các ông Trần Quốc Bửu và Huỳnh Hữu Nghĩa. Nhưng ban đầu các ông không gọi tên đảng là Cần Lao mà gọi là đảng Công Nông. Nhưng vì không muốn gợi ý về cái liên minh công nông của cộng sản, nên về sau các ông đổi ra là Cần Lao. Còn vế Nhân Vị thì sau nữa mới thêm vào theo đề nghị của ông Nhu. Ông Bửu, chủ tịch Liên Đoàn Lao Công có kinh nghiệm về đấu tranh nghiệp đoàn, đã quen ông Nhu khi còn ở bên Pháp. Và ông Huỳnh Hữu Nghĩa một tín đồ Cao Đài, là cố vấn chính trị của tướng Trình Minh Thế. Ông Nghĩa đã giúp ông Nhu chinh phục được tướng Thế, chứ không phải như có người Mỹ cho rằng ông Nhu có được ông Thế là nhờ đại tá Edward Lansdale. Ông Lansdale có can thiệp để quân của tướng Thế được hợp thức hóa và trả lương như Quân Đội Quốc Gia thì đúng. Người nào bảo Lansdale dùng tiền mua Tướng Thế là cố tình xuyên tạc để hạ úy tín của một vị tướng kiên cường anh dũng, thanh liêm mà anh em ông Diệm rất qúy trọng. Khi nghe tin tướng Thế tử trận Tổng Thống Diệm đã ngất xỉu. Điều này tướng Lansdale có ghi trong hồi ký.
Văn phòng Tổng Bí Thư đảng Cần Lao cũng do một mình Thiếu Tá Phạm Thu Đường quán xuyến, kiêm nhiệm.

15. MV: Ông Ngô Đình Diệm có giữ vai trò gì trong đảng Cần Lao không?

CXV: Không. Ông ấy hoàn toàn ở ngoài và trên đảng Cần Lao. Với ông Diệm chỉ có Tổ Quốc và Quốc dân. Tôi còn nhớ khỏang năm 1956, Tổng Thống gọi tôi vào bảo tôi lên cao nguyên đèo heo hút gió để quan sát nghiên cứu để tìm ra những địa điểm thích hợp để lập các khu dinh điền, hòng đưa người kinh lên trấn giữ địa điểm mà ông bảo là vô cùng quan trọng về mặt chiến lước. Tôi thấy mình đi thì ông Nhu thiếu một trợ lý. Lại cũng hơi ngán cảnh cô đơn ở nơi xa lạ. Tôi bèn thưa với Tổng Thống: Công tác đoàn thể của ông Cố Vấn đang thiếu người. Tổng Thống nói: Đoàn thể gì. Dẹp. Tuy nhiên rồi ông cũng đấu dịu. Cứ đi đi. Thỉnh thoảng tôi sẽ lên với anh… Cũng cần thêm rằng ông Diệm rất quan tâm đến vùng cao nguyên. Ông thường nói: giữ được cao nguyên thì giữ được miền Nam. Và ông tìm cách đưa nhiều cán bộ và những người dân có kinh nghiệm với cộng sản lên đó lập nghiệp.

Tổng thống D. Einsenhower và T. Th. Ngô Đình Diệm (Washington, D.C. 08/05/1957). Nguồn: jhu.edu

16. (MV): Ông nghĩ gì về việc chính phủ Ngô Đình Diệm tổ chức trưng cầu dân ý truất phế ông Bảo Đại?(CXV): Nhiều người chê ông Diệm, là nhà Nho mà bất trung, không giữ lời thề trung thành với cựu hoàng. Nhưng tôi thấy không đúng. Trước hết chính cựu hoàng bảo ông Diệm chỉ thề trước Thánh Giá trung thành với Tổ Quốc. Thứ nữa, khi cựu hoàng triệu ông sang Pháp, ông Diệm đã sẵn sàng lên đường, dù biết sang đó sẽ mất chức thủ tướng.
Nhưng chính nhóm liên khu Tư chúng tôi đã thuyết phục ông, gần như làm áp lực với ông, để ông bỏ ý định sang Cannes. Chúng tôi xúm vào yêu cầu ông ở lại lấy cớ tình hình không cho phép vắng mặt. Chúng tôi phải nói với thủ tướng rằng nếu cụ bỏ chúng tôi lại mà đi một mình thì sinh mệnh chúng tôi ai sẽ lo? Chúng tôi đã bỏ tất cả vào đây là vì cụ, vì tin cụ sẽ bảo vệ phần đất tự do còn lại này, bảo vệ chúng tôi. Nay cụ nỡ lòng nào bỏ chúng tôi, bỏ đất nước này cho thực dân, cộng sản? Rồi nhiều đoàn thể họp nhau lại đặt ông Diệm trước sự việc đã rồi là tự ý hạ bệ ông Bảo Đại. Cuộc trưng cầu dân ý của chính phủ Ngô Đình Diệm tổ chức sau đó chỉ là để hợp pháp hóa hành động của chúng tôi.
17. (MV): Có sử gia Mỹ bảo ngày 22 tháng 8 năm 1963, thanh niên Cộng Hoà đã tấn công chùa Xá Lợi cùng với Cảnh Sát và Lực Lượng đặc biệt. Điều này có đúng không?
(CXV): Hoàn toàn bịa đặt. Tổ chức này không phải để dùng vào những việc như vậy. Nó là tổ chức phi vũ trang mà.
18. (MV): Sử gia Mark Mayor viết trong tác phẩm Triumph Forsaken rằng gần ngày đảo chính, tỉnh trưởng Định Tường báo cáo với ông Nhu rằng đại tá Có là phụ tá của tướng Đính rủ ông ta làm đảo chính. Ông Nhu hỏi lại tướng Đính, thì tướng Đính xin đi chém đầu Có. Ông có biết vụ này không?
(CXV): Không cần tỉnh trưởng Định Tường báo cáo thì ông Nhu đã biết rồi. Nhưng ông muốn cứ để vậy để theo rõi.

19. (MV): Khi ông cùng ông Nhu đi gặp Phạm Hùng ở Bình Tuy, ông Nhu có cho ông biết hai người họ bàn chuyện gì không?

Phạm Hùng và Ngô Đình Nhu. Nguồn: DCVOnline

(CXV): Lúc ấy thì không. Chỉ biết chúng tôi cùng đến Quận Tánh Linh ở đây có một vùng do Cộng quân kiểm sóat. Ban đầu cứ tưởng đi săn cọp như mọi khi. Nhưng đến nơi ông Nhu bảo chúng tôi ở ngoài, còn ông đi về phía trước độ vài trăm mét. Có Phạm Hùng chờ ở đó. Sau này về nhà tôi cũng không tiện hỏi ông Nhu. Nhưng qua những gì ông tự ý nói ra vào một lúc nào đó thì, nội dung câu chuyện trên một tiếng đồng hồ, gồm nhiều điều cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Có một điều mà phía họ rất quan ngại, nếu không bảo là sợ, rất sợ chương trình Ấp Chiến Lược. Họ yêu cầu cho biết ai là người chủ trương và mục đích để làm gì? Ông Nhu trả lời: đó chỉ là một chủ trương của chính phủ nhằm bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân, ngăn ngừa sự xâm nhập, phá phách của du kích các ông. …Các ông bảo cán bộ đừng tìm cách đánh phá làng xã, thì chúng tôi sẽ bỏ luật 10/59. Cán bộ các ông có thể về sống với dân lành tại các ấp…
Về các điều kiện để hiệp thương thì nhiều lần Tổng Thống Diệm đã nói, phải có 6 giai đoạn:
– Bắt đầu bằng việc cho dân hai miền trao đổi thư tín tự do.
– Rồi cho dân qua lại tự do
– Thứ 3 là cho dân hai bên được tự do chọn đinh cư sang bên kia nếu muốn
– Thứ 4 mới đến giai đoạn trao đổi kinh tế. Ví dụ miền Nama đổi gạo lấy than đá của miền Bắc chẳng hạn.
– Qua được các giai đoạn đó rồi mới tiến tới hiệp thương .
– Và sau cùng là tổng tuyển cử.

Có lần ông Nhu tính với chúng tôi: Ông dự đóan rằng, nếu cho dân tự do chọn nơi định cư, thì căn cứ theo tình trạng về tự do dân chủ tồi tệ và kinh tế kiệt quệ của miền Bắc lúc ấy, sẽ có khỏang 3 triệu người dân sẽ dần dần vào định cư ở miền Nam. Vì vậy “mình” phải chuẩn bị đất cho dân. Ông cũng tính rằng hiện dân số miền Bắc có tới 23 triệu, trong khi dân số miền Nam chỉ có 17 triệu. Nếu có được 3 triệu dân Bắc vào định cư ở miền Nam thì dân số 2 bên sẽ cân bằng. Bầu cử tự do, với sự giám sát của Quốc Tế thì chắc mình sẽ thắng.20. (MV): Lần ông tháp tùng ông Nhu đi dự lễ đăng quang của quốc vương Marốc năm 1962, ông có cho biết là sau đó các ông đến Paris gặp ông Pinay, đại diện Tổng Thống Charles De Gaulle, bàn chuyện hiệp thương với ông Hồ. Lúc ấy có mặt giáo sư Bửu Hội không?
(CXV): Dĩ nhiên là có. Vì giáo sư Bửu Hội là đại sứ của VNCH ở Marốc, và là bạn học với ông Nhu ở bên Pháp. Ông Bửu Hội lại từng là cố vấn cho Hồ Chí Minh. Nên trong việc này, có thể nói vai trò của ông Bửu Hội cũng quan trọng không kém ông Nhu. Ông Nhu và chúng tôi ở khách sạn Grillon cả tháng. Cuộc tiếp xúc xảy ra nhiều lần mà hầu như lần nào cũng có sự hiện diện của giáo sư Bửu Hội. Ông Nhu cho biết lúc ấy ông Hồ Chí Minh đã nhờ ông Jean Sainteny xin Tổng Thống De Gaulle giúp.Ông Hồ biết là ông De Gaulle đang có chủ trương trung lập Đông Dương, lại hận Mỹ đã “hất cẳng” Pháp. Ông Hồ nhờ Sainteny xin Tổng Thống De Gaulle can thiệp để tiếp xúc với Sài Gòn. Tổng Thống Pháp rất sốt sắng trong việc này. Sau chuyến đi này ít tháng thì xảy ra vụ ông Nhu “đi săn cọp” ở Tánh Linh.

21. (MV): Gần ngày đảo chính đại sứ Cabot Lodge có điện đàm với Tổng Thống Diệm. Lúc đó ông có ở bên cạnh Tổng Thống không?
(CXV): Không.

22. (MV): Trong cuốn nhớ lại những ngày ở cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cựu đại tá Nguyễn Hữu Duệ viết rằng ông ta xin phép Tổng Thống đem xe tăng thiết giáp lên bộ tổng Tham Mưu để bắt các tướng và dẹp đảo chính. Nhưng Tổng Thống không cho. Ông có biết chuyện này không?
(CXV): Lúc ấy tôi đang ở bên Tổng Thống Diệm và ông Nhu tại dinh Gia Long. Chính tôi nghe điện thoại của ông Duệ và trình lên Tổng Thống. Tổng Thống la tôi: Các anh muốn gì? Ở với tôi bấy lâu mà không hiểu ý tôi sao? Dân Nghệ An các anh chỉ thích làm loạn. Đem quân đội chống quân đội là cách bảo vệ tổ quốc hả? Tôi thưa: Nhưng người ta đánh mình thì mình phải đánh lại chứ Tổng Thống. Chẳng lẽ để phải chết sao? Ông quát lên: Chết thì đã sao. Đúng, đối với ông chết thì đã sao. Nhưng đối với chúng ta thì cái chết của ông là cái chết dần của miền Nam. Ông còn nói Quân Đội là để bảo vệ tổ quốc chứ không phải để bảo vệ cá nhân Tổng Thống. Ông bảo tôi liên lạc với ông Trương Vĩnh Lễ, chủ tịch Quốc Hội yêu cầu cho triệu tập Quốc Hội để ông ra từ chức trước Quốc Hội, hòng tránh cảnh đổ máu. Nhưng tôi gọi ông Lễ 4 lần không được.
Lúc ấy không phải chỉ có Lữ đoàn xin lên tấn công tổng hành dinh của nhóm đảo chính. Mà còn có cả một đại đội biệt kích thuộc Lực Lượng Đặc Biệt đi hành quân ở Tây Ninh vừa về đến Sài Gòn cũng báo cáo là lực lượng phòng vệ của các tướng đảo chính ở Tổng Tham Mưu rất yếu, đại đội biệt kích xin phối hợp với 2 tiểu đoàn của Lữ Đoàn Phòng Vệ phủ tổng Thống để đột kích vào bắt hết các tướng đảo chính. Tướng Nguyễn Văn Phú, lúc ấy còn là Thiếu Tá đã tiếp xúc với tôi về việc này. Nhưng như vừa nói. Tổng Thống không chấp thuận.
Viên Đại úy đại đội trưởng Biệt Kích đề nghị cho lực lượng của Lữ Đoàn Phòng Vệ Phủ Tổng Thống có xe bọc thép dẫn đầu tiến tới bao vây bộ Tổng Tham Mưu, còn đại đội của anh ta sẽ đột kích bọc hậu từ phía sân vận động vào bắt sống các tướng. Tôi rất buồn bực và lấy làm khó hiểu tại sao ông cụ lại không cho đánh. Ông Nhu ngồi cạnh đó cũng chẳng nói gì.

23. (MV): Theo ông trong số các tướng lãnh lúc ấy ai có khả năng nhất?
(CXV): Tôi hầu như không tiếp xúc với các tướng. Ngay cả Phó Tổng thống cũng vậy. Hầu như chẳng bao giờ gặp. Nhưng tôi có nghe ông Nhu nói ông Nguyễn Văn Thịệu, lúc ấy mang lon đại tá, là một tư lệnh (sư đoàn 5) giỏi nhất. Ông Nhu có nhận xét đó sau khi nghe ông Thiệu thuyết trình ở hội trường Suối Lô Ồ.
Còn các tướng thì rất sợ Tổng thống Diệm mỗi khi phải thuyết trình cho ông về tình hình an ninh. Bởi vì ông nắm vững tình hình và nhất là địa hình địa vật… địa lý của từng vùng. Kiến thức về quân sự của ông cũng rất uyên bác. Tôi được biết, khi mới về nước làm thủ tướng, ông đã yêu cầu tổng lãnh sự ở Hồng Kông mua cho ông tất cả tác phẩm của Mao Trạch Đông, Chu Đức, Lâm Bưu, Bành Đức Hoài để đọc và bắt ông Nhu phân tích nghiên cứu trình lên.

24. (MV): Nghe nói ông bà Nhu có một biệt thự đẹp lắm ở Đà Lạt. Ông có tới đó bao giờ không?
Ông nói đến cái biệt thự này, tôi lại nhớ tới cái ông luật sư Trương Phú Thứ ở Seatle. Ông ấy muốn tìm cách phỏng vấn bà Ngô Đình Nhu mà không sao được. Chẳng rõ tại sao ông ta biết nhà tôi, tìm đến xin tôi giới thiệu với bà Nhu. Tôi biết đã từ lâu bà ấy ẩn dật không muốn báo chí nhắc tới. Nhưng tôi biết bà ấy hãy còn quyến luyến ngôi nhà hai phòng ngủ của một người Pháp, bỏ hoang đã lâu mà anh em chúng tôi hùn tiền mua cho ông bà ấy vào khoảng năm 1960, mà không đủ tiền sửa chữa, cho nên đến khi ông Nhu bị sát hại và bà Nhu sống lưu vong, cũng mới chỉ sửa được phân nửa.
Tôi đề nghị ông Thứ hãy về Việt Nam, lên Đà Lạt chụp ảnh ngôi nhà ấy rồi mang theo sang Pháp, tìm cách đưa tấm hình đó tận tay bà Nhu thì may ra bà ấy cho gặp. Thì quả thật chắc ông đã biết, ông Thứ đã viết một bài cho tờ Văn Nghệ Tiền Phong nói về bà Nhu ở tuổi gần bát tuần sống như một nhà tu ở Paris. Tôi mong ông Thứ có dịp phổ biến tấm hình này để độc giả thấy cái “ngôi biệt thự xinh đẹp” của ông bà Nhu.
25. (MV): Thống tướng Maxwell Taylor, Đại sứ Frederick Nolting và nữ ký giả Marguerite Higgins đều nói được Tổng Thống Diệm tiếp hơn kém khỏang 5 giờ đồng hồ. Ông có biết điều đó và có ý kiến gì không?
(CXV): Lúc ấy nhiều người nói Tổng thống tiếp khách lâu quá. Tôi có trình ông, bảo người ta phê bình tổng thống độc thoại! Ông cười. Ông bảo: người Mỹ họ ít hiểu về dân tôc mình về lịch sử của nước mình. Mình phải lợi dụng lúc họ chịu nghe để nói cho họ hiểu chứ. Mấy người này đều chăm chú nghe tôi và đặt nhiều câu hỏi. Tôi phải trả lời cho họ chứ.

26. (MV): Gần ngày đảo chính Tổng Thống có mời ông bà đại sứ Mỹ lên Đà Lạt nghỉ tại biệt điện của Tổng Thống và dự dạ tiệc thân mật. Ông có biệt họ thảo luận về việc gì không?
(CXV): Tôi có biết và nhớ là Tổng thống đề nghị chính phủ Mỹ thông cảm những khó khăn của miền Nam và đừng ép ông phải cải cách gấp rút. Ông cũng hứa sẽ xem xét những đề nghị của chính phủ Mỹ một cách nghiêm chỉnh. Nhưng cần phải có thời gian. Phía ông Lodge thì nằng nặc đòi Tổng Thống phải đưa ngay ông Nhu ra ngoại quốc. Nhưng dĩ nhiên không bao giờ Tổng Thống nhượng bộ điều này được.

27. (MV): Xin ông tha lỗi, ông là Phật Tử chứ ạ? Và trong vụ Phật Giáo có ai nhờ ông làm trung gian để thương lượng giàn xếp giữa chính quyền và bên Phật Giáo đấu tranh không?
(CXV): Phải, tôi là Phật Tử đã quy y… (Rồi ông vào phòng lấy ra một cuộn giấy mở cho tôi thấy tờ PHÁI QUY Y rồi nói tiếp – MV). Tôi quy y với thầy Thích Minh Châu. Khi vụ Phật Giáo xảy ra tôi có ra Huế gặp thầy Thích Trí Thủ để nhờ thầy can thiệp với Thượng Toạ Thích Trí Quang … nhưng Hoà Thượng Trí Thủ nói bây giờ các thầy trẻ học thức nhiều, họ có đường lối riêng, các sư già chúng tôi nói họ không nghe. Nên không kết quả. Nhiều người khác cũng can thiệp nhiều ngả khác, cũng không hơn gì. Hồi ấy còn cả một ủy ban của chính phủ gồm nhiều Phật Tử đứng đầu là Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ cố gắng dàn xếp. Nhưng bên Phật Giáo tranh đấu chỉ muốn lật đổ chính phủ thôi. Nên họ cố đưa ra những yêu sách không cách nào làm được. Tôi rất ân hận là không giúp gì được với tư cách là một Phật Tử.

Tổng Thống dân cử đệ nhất Cộng Hoà Ngô Đình Diệm bị ám hại trong xe thiết giáp M113. Than ôi, một đời vì nước vì dân mà đến nỗi này.

Hình dưới: Hai ngôi mộ của Tổng Thống và ông Cố Vấn.

Hình mới nhất: Thăm viếng mộ Tổng Thống Diệm. Xem link kèm HLTL-Blog Spot

28. (MV): Theo ông thì ai cố ý giết hai ông?

(CXV):Theo tôi thì người ra lệnh trực tiếp là tướng Dương Văn Minh. Còn ông Minh có nhận lệnh ở trên nào không thì không biết. Sở dĩ tôi dám quả quyết ông Minh, là vì chính ông Minh sai cận vệ của ông ta là đại úy Nguyễn Văn Nhung cùng đi với tướng Mai Hữu Xuân, để “thi hành nhiệm vụ” (!) Và Nhung đã leo lên xe bọc thép trong đó có hai anh em Tổng Thống. Nhung là một tay giết người không gớm tay, y còn khắc dấu vào con dao găm mỗi lần giết được một người. Ngay tối mồng hai y còn khoe “con dao lịch sử” của y với con của Tướng Đôn cơ mà. Đó là theo chính lời của tướng Đôn thuật lại trong Việt Nam Nhân Chứng. Còn tướng Xuân thì khi “đi đón ông cụ” về và ông cụ đã chết rồi, thì tới trước Dương Văn Minh giơ tay làm dấu miệng nói: “Mission Accomplie” (Nhiệm vụ hoàn thành). Cứ theo những lời trên của tướng Đôn, thì không nghi ngờ gì người chủ trương và ra lệnh giết hai ông là tướng Big Minh.29. (MV): Thời gian quấy rầy ông đã quá dài. Nhất là trong lúc ông còn bịnh nhiều. Xin cám ơn ông đã mất công trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Và nếu có thể được xin ông cho một cảm tưởng chung về Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu.

Hình ảnh mới nhất về Cụ Cao Xuân Vỹ (trên, trái) cạnh GS. Dương Đại Hải, giám đốc hệ thống truyền hình VNN- Quốc Gia việt Nam. Hình dưới từ trái: “Thánh Gióng” Trần Quang Đại, Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá, Ông Cao Xuân Vỹ, Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng và đồng bào thân hữu đến yểm trợ đài Truyền Hình 57.10 trong chương trình”Người Thật, Việc Thật”.

(CXV): Tôi cũng xin cám ơn ông đã tốn công đi từ xa đến để cho tôi được có dịp nói lên vài điều trong số những gì mình còn nhớ được về thời gian dài phục vụ đất nước bên cạnh hai nhân vật lịch sử mà tôi hằng kính mến. Cứ mỗi lần nhớ đến hai cụ, tôi đều ngậm ngùi xót xa. Nhất là đối với cụ Diệm. Ông quá ngay thẳng, quá quân tử, quá rộng lượng, lúc nào cũng nghĩ tới làm cho dân được ấm no hơn. Vậy mà người ta nỡ hãm hại ông. Không phải chỉ có những ngày giỗ hai ông tôi mới khóc.
Cụ Vỹ giằn cơn xúc động bắt tay tôi khi tôi từ biệt ra về.

Minh Võ

Được đăng bởi Nhà văn Phạm Viết Đào vào lúc Thứ năm, tháng chín 06, 2012

Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên Facebook

8 nhận xét:
 1. Nặc danh19:04 Ngày 06 tháng 9 năm 2012

  Ôi lão già cố chấp. . .

  Trả lờiXóa

 2. Việt Thường Thị23:17 Ngày 06 tháng 9 năm 2012

  “Dân Nghệ An các anh chỉ thích làm loạn”. Bác Đào nghĩ sao về câu nói này? Cụ DIỆM đúng là chuẩn không cần chỉnh. hahaha!!!

  Trả lờiXóa

 3. TRIỆU LƯƠNG DÂN00:52 Ngày 07 tháng 9 năm 2012


  Hình ảnh Người Nghệ sĩ già Gorbachev phóng lên một màn hình lớn. Gorbachev
  hát say đắm tưởng niệm Người vợ hiền quá cố Raisa Gorbachev
  bài hát có tên là Những bức thư cũ (Старые письма)như ca khúc riêng tặng
  Người Tình muôn thuở Raisa Maximovna.
  Khán giả như yên lặng đi bởi những giai điệu thoát ra từ con tim và tấm lòng
  của một Vĩ Nhân Thế kỷ 20 Gorbachev Hình ảnh Người Nghệ sĩ già …
  Trong tập Hồng thư phủ bụi Thời gian
  Anh tình cờ lấy ra bức thư tình nồng nàn
  Những dòng chữ em còn thắm mầu nét mực
  Mầu Tím kỷ niệm lung linh nét chữ đoan trang
  Những gì chúng mình còn giữ trong tâm tưởng
  Chưa nói hết và chưa kịp nói với nhau ôi Thời gian
  Để giờ đây trang thư tình còn phủ bụi
  Em ơi Hạnh phúc mình còn lại thế này chăng ?
  Nguyễn Hữu Viện dịch theo bản tiếng Anh
  ĐỌC TIẾP và XEM Người Nghệ sĩ già Gorbachev …Vĩ Nhân Thế kỷ 20 hát tình khúc tặng Người vợ hiền
  http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=43&idpays=2398
  Hình ảnh Người Nghệ sĩ già Gorbachev …Vĩ Nhân Thế kỷ 20 hát tình khúc tặng Người vợ hiền trong đêm dạ tiệc Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Gorbachev ở Luân Đôn

  Trả lờiXóa

 4. Nặc danh03:24 Ngày 07 tháng 9 năm 2012

  Thương xót những người yêu nước bị chết thảm, thương cho nước Việt!

  Trả lờiXóa

  Trả lời

  1. TRIỆU LƯƠNG DÂN11:37 Ngày 07 tháng 9 năm 2012


   Trường Thi Anh hùng Trần Văn Bá
   =================
   Để Tưởng niệm các Anh hùng Trần Văn Bá, Lế Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sanh và Hồ Thái Bạch bị xử bắn ngày 08-1-1985 trên pháp trường hành quyết Chí Hòa, Sài Gòn.
   Để Tưởng niệm hàng triệu Anh hùng hữu danh và vô danh khác gục ngã trong các nhà tù Sơn La, Côn Đảo, Côn Sơn, Chí Hòa từ đầu Thế kỷ 19 đến năm 1985 (ngày đóng cửa tù Côn Đảo)
   Nếu có Đa đảng Đa nguyên và Dân trí cao trong xã hội dân sự Dân chủ, chắc chắn hàng triệu Người Mẹ Việt Nam đã không mất hàng triệu đứa con Tinh hoa Lý tưởng .. ..

   Pàng ! Pàng ! Pàng !
   Những phát đạn AK vội vàng xử bắn
   Nổ trong ngục khám Chí Hòa in vết hằn
   Anh dáng đứng bất khuất thắm máu đỏ
   Giảng sư đại học Pháp tuổi tròn 40 Mùa Xuân
   Hình hài còn mang Quốc tịch Quốc Hồn Việt Nam
   Giữa điêu tàn trong tuyệt vọng
   Thời Hậu chiến Đất Nước phân hận suy vong
   Nhiễu nhương tháo chạy tán loạn hàng triệu
   Anh lội ngược dòng về Quê Hương mở sinh lộ
   Hai bàn tay trắng lên đường làm lại Lịch sử .. ..
   Bưng biền núi đồi bình nguyên
   Người kháng chiến quân khắp đồng bằng Nam bộ ngang qua
   Máu anh truyền làm nóng đỏ tĩnh mạch chúng tôi
   Trời Việt Nam dư chấn mãi không thôi
   * * *
   Pàng ! Pàng ! Pàng !
   Những phát đạn AK vội vàng xử bắn
   Đã cướp tàn bạo Người Con yêu quý của Tổ Quốc Việt Nam
   Hôm ấy Anh dáng đứng bất khuất thắm máu đỏ
   Bên cạnh ba Chiến sĩ Tự do
   Dáng đứng hiên ngang tạc vào Thế kỷ
   Chiến sĩ Tự do Trần Văn Bá vẫn sừng sững tượng đài
   Tinh anh mãi mãi vào Thanh Sử
   Thể phách vĩnh viễn vào Lòng Đất Mẹ
   Vành móng ngựa Ý hệ bạo quyền hành quyết
   Tòa án Lương tâm Lương tri Nhân loại vinh danh mộ huyệt
   Anh Hùng Trần Văn Bá
   Hình tượng hiến dâng vì Dân tộc vì Đại nghĩa
   Người yêu chuộng Dân chủ Tự do
   Người đề xướng Hòa giải Dân tộc
   * * *
   Pàng ! Pàng ! Pàng !
   Những phát đạn AK vội vàng xử bắn
   Hương Nguyên Xuân Tết Nguyên Đán gần về
   Người Mẹ già sương tóc bạc lòng xin ân xá cho con hôn mê
   Nghe hung tin từ Quê Hương
   Từ trên Đỉnh cao Lịch sử
   Nơi Thái dương tỏa sáng
   Bằng lòng dũng cảm Anh
   Trên pháp trường hành quyết
   « Việt Nam Tổ quốc muôn năm ! »
   Nơi Quê Mẹ yêu quý muôn vàn
   Đây trường bắn Chí Hòa
   Mảnh đất Sài Gòn thân yêu
   Nơi còn muôn thuở Ánh Vinh quang
   Trong suốt thân thương pha lê
   Những Người Con yêu dấu của Mẹ Việt Nam
   Nguyễn Văn Trỗi ! Trần Văn Bá !
   Và bao anh hùng vô danh khuyết danh
   Thành Lịch sử chung thành quốc tang gia tài
   Còn trường tồn với Non Sông mãi mãi
   Tinh hoa thể phách hình hài
   Lý tưởng Chân thành thay ý hệ phi nhân
   * * *
   Anh lội ngược dòng mở huyết lộ về đây
   Nhiệt tình thắp lại ngọn hải đăng heo hắt hao gầy
   Về lại cố hương mang gió lành gió mới
   Tay trắng lên đường làm lại Lịch sử cuộc đời .. ..
   Với Mặt trời mùa Xuân
   Dựng ngọn cờ mới: Dân chủ Hòa giải Tự do Canh tân
   Với ánh sáng nụ cười hiền lành
   Tình yêu Dân chủ Hòa giải Pháp quyền
   Chuyến đò định mệnh đưa về cố quận
   Dấn thân vào cuộc chống lại nguồn gốc chiến tranh

   Xóa

  2. TRIỆU LƯƠNG DÂN11:38 Ngày 07 tháng 9 năm 2012

   Chống lại tội ác chống lại lăng nhục
   Chống lại hủy hoại Tâm hồn Tâm linh Việt Nam
   Toàn trị độc tài đang làm
   Giương cao ngọn cờ Văn minh Nhân bản
   * * *
   Pàng ! Pàng ! Pàng !
   Những phát đạn AK xử bắn vội vàng
   Trong ngoài Nước bàng hoàng tâm tang quốc tang
   Nhà Dân chủ Trần Văn Bá !
   Trên pháp trường hành quyết
   « Việt Nam Tổ quốc muôn năm ! »
   Nơi Quê Mẹ yêu quý muôn vàn
   Đây trường bắn Chí Hòa
   Nơi còn muôn thuở Ánh Vinh quang
   Trong suốt thân thương pha lê
   Thành phố Sài Gòn buồn
   Sài Gòn khóc thương Anh
   Hai ý hệ phi nhân cướp đi
   Nguyễn Văn Trỗi – Trần Văn Bá
   Và hàng triệu đứa con dấu yêu của Mẹ Việt Nam bất hạnh đau thương
   Trên hai miền Bắc – Nam Tổ Quốc
   Nhưng các anh để lại Bài học lớn bao dung:
   Dân trí – Dân quyền – Dân chủ – Đa đảng – Đa nguyên
   Cho chúng ta thương yêu trong khác biệt lẫn nhau
   * * *
   Những Người Con yêu dấu của Mẹ Việt Nam
   Nguyễn Văn Trỗi ! Trần Văn Bá !
   Và bao anh hùng vô danh khuyết
   Triệu Người Mẹ Việt Nam xót thương
   Thành Lịch sử chung thành quốc tang gia tài
   Còn trường tồn với Non Sông mãi mãi
   Tinh hoa thể phách hình hài
   Tên Anh thành Bia Tưởng niệm Vương Quốc Bỉ
   Tên Anh thành Con đường phố Falls Church Virginia Hoa Kỳ
   Vinh danh truy tặng Huân Chương Tự Do Truman-Reagan
   Sứ Quán Hung Gia Lợi thủ đô Hoa Thịnh Đốn
   Tinh thần Mùa Xuân Budapest lảng vảng hương hồn .. ..
   Chúng ta sẽ tiếp nối
   Bên cạnh Anh
   Tinh thần Trần Văn Bá đời đời bất diệt !
   * * *
   Pàng ! Pàng ! Pàng !
   Những phát đạn AK xử bắn vội vàng
   Trong ngoài Nước bàng hoàng tâm tang quốc tang
   Nhà Dân chủ Trần Văn Bá !
   Trên pháp trường hành quyết
   « Việt Nam Tổ quốc muôn năm ! »
   Nơi Quê Mẹ yêu quý muôn vàn
   Cái chết Chiến sĩ Tự do Trần Văn Bá
   Vẫn ám ảnh Việt Nam Thời Hậu chiến
   Vết thương trong triệu tâm thương chưa lành trên Quê Hương
   Khi họng súng bịt miệng cướp đi nhà thơ Garcia Lorca
   Vết thương ung thư nhức nhối nội chiến Tây Ban Nha
   * * *
   Giã từ Paris nôi sinh Cách mạng Tư tưởng Nhân quyền
   Giã từ Paris vườn khai sinh mầm mống ý hệ không tưởng
   Giã từ Paris Paris gắn bó da diết tang thương định mệnh Dân tộc
   Giã từ Paris định hình thảm trạng Quê Hương Thế kỷ 20
   Giã từ Paris âm thầm làn sóng ngầm mâu thuẫn trong Việt Nam hiện đại
   Anh lội ngược về Quê Hương dấu yêu chân thành
   Sao lại thế khung trời bưng biền xám lạnh
   Vẫn cánh rừng buồn thêm mặt nước long lanh
   Anh không về sau chiến dịch
   Sông Núi lắng nghe đây trầm tư hồn bể dâu
   Bàng bạc sông dài Cửu Long sương khói
   Không-Thời gian trùng phùng u hoài chuyện dòng sông Dịch
   Tiễn Chiến sĩ Tự do từ Paris
   Hào khí Thăng Long chung thủy lời thề
   Nối chí cha anh Nguyễn Thái Học – Phạm Hồng Thái
   Tình anh dấu vết ngàn sau Thiên thai
   Cửu Long chào đón cánh rồng về
   Tráng sĩ bao năm mài bút mài gươm dưới Trăng huyết
   Sông Seine trữ tình nghe Hồn Thép hương Sen
   Nợ Nước nợ Nhà nợ sách đèn
   Sông Hồng – Sông Hương – Sông Hậu Dịch thủy hàn
   Tiễn người đi sáo trúc véo von tiếng địch lan man
   Mây trắng mây trắng biên cương Miên – Việt
   Nhịp vó câu tung bụi Sông Tiền
   Ngang bưng biền phất phới màu tang
   Kinh Kha Việt trường giang Cửu Long chiều biền biệt
   Việt Sử ơi kìa bãi bể nương dâu
   Vầng trắng khăn sô thấp thoáng phủ đầu
   Biệt thự xe hơi nhà lầu hay cỏ khâu ?
   Sinh tồn vượt Thời gian viễn trình cho Đại nghĩa
   Sao Mai tâm hồn Anh hùng
   Dáng đứng tạc vào Thế kỷ muôn thuở đẹp
   Kìa uy dũng Người lội ngược dòng không trở lại
   Ôi Kinh Kha Việt !
   Ôi Trần Văn Bá !
   Hào khí Anh sang sảng với Non Sông
   Nước Cửu Long trường giang còn trôi về sa mù
   Gương Anh hùng ngời sáng thiên thu
   Gió hiu hiu kể câu chuyện dòng sông Cửu Long mù sương
   Cánh Hải Âu chim biển bạt gió lạc loài kêu thương
   Tráng sĩ Ba Lê một đi không trở về .. ..
   Gió thổi Trường giang Cửu Long lạnh lùng ghê
   Kinh Kha Việt một đi không trở về.. ..
   Nguyễn Hữu Viện

   Xóa

  3. Trả lời

 5. Nặc danh13:15 Ngày 07 tháng 9 năm 2012

  1 số nhìn nhận Cuộc đảo chính tháng 11/1963
  Tại sao ô Diệm lại thất bại nhanh như vây?
  1/Ô Ngô Đình Nhu đã sai lầm nghiêm trọng trong công tác tổ chức quân đội,khi bổ nhiệm Trần văn Đôn làm q.Tổng tham mưu trưởng.thiếu tướng Nguyễn văn Lã tư lệnh quân khu Saigon.
  Khi quân đảo chính khởi sự,Đại tá Lê quang Tung tư lệnh lực lượng bảo vệ phủ Tổng thống và người em Lê Quang Triệu bị bắt và bị giết ngay tại chỗ.
  Đại tá Nguyễn văn Thiệu tư lệnh sư đoàn 5 vây chặt Dinh Gialong và thành Cộng hòa.
  Trung tá Nguyễn cao Kỳ cho 2 máy bay phóng tên lửa uy hiếp lính phòng thủ ở trại thành Công hòa.
  Xe bọc thép quân đảo chính bao vậy chặn hết các ngả đường vào Dinh Gia long.
  2/ Phía ông Ngô Đình Diệm.
  Ô Ngô Đình Nhu đã đề phòng đảo chính từ rất lâu,chọn Tôn thất Đính tham gia kế hoạch phản đảo chính, nhưng Đính đã theo và mách nước cho Trần văn Đôn và Đôn đã tương ké tựu kế để ” chơi lại ” anh em ô Diệm.
  Nhũng người bầy tôi trung thành của ô Diệm :
  – Tướng Huỳnh văn Cao,tư lệnh quân đoàn 4 muốn về SG giải vây ,nhưng bị đại tá Nguyễn hữu Có vô hiệu hóa.
  – Cao văn Viên tư lệnh lữ đoàn dù bị quân đảo chính bắt giữ.
  – Hồ tấn Quyền Tư lệnh Hải quân bị sát hại ngay trước giờ nổ súng.
  – Quân đoàn 2 của tư lệnh Nguyễn Khánh ở Nha trang bị ngăn chặn không tiếp ứng kịp cho Saigon .
  -Ngô Đình Nhu điện thoại cho Biệt khu thủ đô, Sư đoàn 5,sư đoàn 7,tư lệnh quân đoàn 3,quân đoàn 4,hải quân, không quân ,thủy quân lục chiến,lữ đoàn dù đều mất liên lạc.
  Khi 2 ông Diệm ,Nhu liên lạc với tướng Đính ,thì ông Đính lên giọng phản bội và yêu cầu 2 ông Diệm Nhu đầu hàng quân đaỏ chính.
  2 ông Diệm Nhu phải trốn tại nhà Mã Tuyên ,một trưởng tổng bang của người Hoa,sau rồi về nhà thờ Cha Tam dự lễ cầu nguyện.
  Dương Văn Minh đã cử tướng Mai Hữu Xuân ,2 đại tá Dương ngọc Lắm và Nguyễn văn Quan,3 sỹ quan cấp đại úy,đem 3 xe Jeep,2 xe M113,2 xe GMC đầy lính đến áp tải ông Diệm – Nhu,
  Ngô Đình Diệm và ngô Đình Nhu đều bị sát hại trong xe bọc thép.
  3/ ông Diệm và Nhu có thể trốn lên cao nguyên ,thu gom lực lượng của 2 ông Ngô Đình Cẩn,ông nguyễn Khánh để phản công lại quân đảo chính,.
  4/ô Nhu quá tự tin để dãn đến sai lầm khi mạo hiểm vào khu rừng Tánh linh gặp đai diện của Việt cộng là ông Phạm Hùng,có nguồn tin cho rằng ,nếu Hoaky thô bạo và mạnh tay với chính quyền ô Diệm thì ô Diệm sẽ hiệp thương với Miền Bắc để thống nhất đát nước,bà Nhu -Trần Lệ Xuân sẽ là người khách đầu tiên ngồi lên tầu hỏa chạy từ Saigon đến Hà nội.
  5/
  Vì quyền lợi và sự sống còn,Hoaky và các tướng lĩnh Saigon đã quyết định “thanh toán ” 2 ô Diệm Nhu.
  6/ Về phía Miền Bắc ,sau vụ gặp gỡ Tánh Linh với ô Nhu,họ nhận ra ô Diệm thật nguy hiểm và không thể tin cậy.
  Khi 2 ô Diệm Nhu bị giết ,Miền Bắc vô cùng hoan hỷ bởi họ không tốn một viên đạn mà có kết quả ngoài sự mong đợi.
  KẾT LUẠN _ nhiều người cũng bảo ô Nhu – bộ não của chế độ Saigon tài năng hơn người,nhưng xem cách ông đã làm thì ” tay ấn ” của ông thực chưa cao lắm.
  – Mạo Hiểm vào rừng Tánh linh gặp đại diện CS cốt tỏ ra ” oai “,nhưng đã là hạ sách – vì tự nhiên tạo ra mối nghi ngờ cho Mỹ và các sỹ quan ,để họ chỉ tăng thêm quyết tâm lật đổ Diệm.
  -Mạo hiểm dùng duy nhất một ” bảo bối ” Tôn Thất Đính – khi” Bảo bối” này bị ” thối ” .Hết thuốc chữa !
  – Ô Nhu để cho tình báo cộng sản chiu sâu vào nội các dắt mũi và lũng đoạn đường lối,XD Ấp chiến lược làm mất lòng dân ,bị CS kích động gây nên nhiều bạo loạn .
  Đảo chính xảy ra ,cả gia đình ông Diệm bị liên lụy,người bị giết,kẻ lưu vong đất khách quê người. Các Ô Diệm ,ô Nhu, ô Cẩn thân bại danh liệt.
  Nhân ngày nghỉ cuối tuần ,nhàn đàm mua vui cũng được một vài trống canh.
  Cảm ơn chủ blogger Nhà văn PHạm Viết Đào !

  Trả lờiXóa

 6. Nặc danh17:40 Ngày 08 tháng 9 năm 2012

  Chúng ta không nên tiếc cái chính thể Việt nam công hòa của Sai gòn cũ làm gì,nó đã chết như nó đã chết một cách tất nhiên vậy .
  Này nhé,cứ giả thiết 1 là ông Diệm và ông Nhu chạy thoát khỏi Sài gòn sau đảo chính,hai ông này lên Tay Nguyên,liên kết với ông Ngô đình Cản ,và có thể là ông Nguyễn Khánh ,tư lệnh quân đoàn 2 ở Nha Trang nữa.
  Nhưng Huế , nơi ông Cẩn đang cầm quyền là trung tâm Phật giáo,dân ở đây họ đang căm gét chế độ ông Diệm đến tận xương tủy,còn ông Khánh cũng chỉ giả bộ trung thành thôi,chứ cái tâm ông ấy cũng hướng về ông chủ Mỹ rồi,ông ấy không dám đương đàu với các tương đảo chính đâu.
  Còn giả thiết 2 nếu hai ông Diệm Nhu tập hợp được lực lượng như nói ở trên thì ngay tại Miền nam Vn sẽ có nội chiến,thắng thua sẽ về một bên .
  Nhưng ” trai cò mổ nhau ,ngư ông đắc lợi ” Việt công – kẻ đang phải trốn truy nã ở trong R sẽ có cơ hội vùng lên, còn quân đội Bắc Việt sẽ áp sát vĩ tuyến 17 sẵn sàng đưa những cán binh vừa tập kết lại trở về giải phóng cho bà con của họ .
  Ông Ngô đình Diệm,và ô Nhu ao ước xây dụng một chính thể VNCH theo công thức độc lập cộng với viện trợ rồi dào của Hoa kỳ – nhưng đây chỉ là không tưởng.
  Người Mỹ ,họ chi tiền,họ phải được lãnh đạo chớ.
  Ngạn ngữ Phương Tây cảnh báo :
  “Miếng phó mát tươi giòn chỉ có ở trong cái bẫy chuột “.

  Trả lời

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s