Những kẻ nô bộc của cường quyền vẫn có đầu óc, cái mà họ không được có là lương tri, họ cũng không được có đồng bào, quê hương . Họ chỉ có cấp trên, tổ quốc.XHCN, có đồng chí, có bạn vàng . Họ là những cái loa phát ra âm thanh, mà không có lưỡi. Làm sao đòi họ có tim có óc? Vi trùng cs đã ăn hết lương tâm và trí óc họ. Họ là những kẻ sống trên tiền thuế của người dân một cách bội bạc nhất. Đó la kiếp sông vô sinh củ người cộng sản thế kỷ.21

đinh tấn lực

Điếu Cày:
“…Dù bị bắt giam trong lao ngục đọa đày
Những dòng sông vẫn không nghỉ một ngày
Chảy về phía TỰ DO DÂN CHỦ”.

Image

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s