xướng ca không phải vô loài

Mình đọc mấy cái blog trên mạng, nghe chuyện nghệ sĩ Kim Chi (biết ra không phải là người mẫu Kim Chí) đánh tiếng từ chối việc làm đơn xin xét thưởng danh hiệu.. gì gì đó.. mà sẽ do ông Thủ tá ban phát. Nữ nghệ sĩ rõ đã không làm “con chim ẩn mình chờ phúc” như bao người khác, mà lại hót lên cái tiếng hót .. dám phân biệt giá trị, cái tầm thường phân ly với cái cao quý.

Nếu cách đây vài tuần có ông Dại Tá võ-biền-bàn-giấy, con-vẹt-chờ-hưu đưa ra những lời lẽ rất “con hát”, thì hôm nay chúng ta được nghe một khách má hồng, nhưng lời lẽ rất trượng phu..

Hởi ôi, mới thấy cái xứ An Nam ta ngày nay, giặc đầy nhà, toàn đàn bà đánh trước..

Bao nhiêu văn nghệ sĩ nam nhi của nước nhà, đa phần chỉ khi  rượu say hay lúc cần tuổi già mới nói được đôi “khản khái” (khàn khàn, khái quát, không phải là khảng khái). Được mấy người như Trần Dần, Phùng Quán?
Số phận của những nhà văn nữ nghệ sĩ đó sẽ lênh đênh bất trắc (Dương Thu Hương, Phạm Thị Hoài, Thụy An, v.v..)

Bởi đó, xướng ca mà chẳng chút vô loài !

Chỉ có bọn tụng ca, suốt đời chỉ có ánh sáng, niểm tin mới đích thực là bọn vô loài !

HMT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s